KULLENS FYR

En av Sveriges äldsta fyrplatser. I mitten av 1500-talet uppfördes en fyrpanna av danskarna. I samband med freden i Roskilde 1658 blev Kullen svenskt. En ombyggnad skedde 1750 och en ny fyr byggdes 1899-1901. Linsapparaten är en av Sveriges största. Fyren elektrifierades 1937 när en elkabel drogs från Mölle. Den är skandinaviens ljusstarkaste fyr och blev automatiserad 1979.

 

 

 

 

HALLANDS VÄDERÖ

Fyren byggdes 1884, en 13 meter hög järnkonstruktion med vit plåtbeklädnad. Den drevs ursprungligen med fotogen och automatiserades 1965, då elektriciteten kom. Nu kontrolleras den från Norrköping.

 

 

 

 

 

 

TYLÖN

Beläget 1 mil väster om Halmstad med fyr och en gammal fyrvaktmästarbostad. Ön är naturreservat och fågelskyddsområde.

Fyrtornet är ett verk av det svenska fyrväsendets grundare Gustaf von Heidenstam. Den byggdes 1871 och har ett tiokantigt torn av järn. Den drevs från början med fotogen och från 1964 med elektricitet. 1968 ersattes den med en kassunfyr tusen meter sydväst om Tylön.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

MORUPS TÅNGE

Belägen nordväst om Falkenberg vid en långgrund strand som är ett känt ställe för flyttfåglar. Fyren togs i bruk 1843, då ljuset till en början alstrades med stenkol. Omkring 1850 infördes oljelampor med spegel och reflektoranordningar. 1930 kom elektriciteten. Från och med 1962 är fyren automatiserad.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NIDINGEN

Ligger sydväst om Kungsbacka och var ursprungligen dansk men kom i svensk ägo 1645 och räknas därför som sveriges första fyranläggning. 1624 uppfördes två vippfyrar med kolkassar. För att inte förväxla ljuset från fyren på Läsö byggdes en dubbelfyr. 1832 ersattes dom med två 6-kantiga stenfyrar, med sten från Varbergs fästning. Dessa ersattes 1945 av ett 24 meter högt betongtorn, som elektrifierades 1965.

 
 
 
 
 

 

HÅLLÖ

Fyrtornet räknas som det äldsta i Bohuslän och ligger strax utanför Smögen. Den byggdes 1842 och drevs först med olja och fotogen. Senare påbyggdes ett rött plåttorn och från 1948 drevs den med elektricitet. Fyren automatiserades 1969.

 
 
 

MÅSESKÄR

Ligger utanför Käringön i Bohuslän och byggdes 1865. Den är konstruerad med ett fackverk av järnstänger runt en mittpelare. Flera liknande modeller kom sedan att uppföras.

 

 

 

 

PATER NOSTER

Fyren byggdes på ön Hamneskär, en del av Pater Noster skären vid Tjörn i Bohuslän. Den tändes på hösten 1868. År 1977 ersattes den med kasunfyren Hätteberget men står kvar som en del av ett nationellt kultur- och miljöarv.

 
 

Startsidan